Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014


The Incredulity of Saint Thomas
1601-02; Oil on canvas, 42 1/8 x 57 1/2 in; Neues Palais, Potsdam

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου