Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

BRUNEL PIERRE, PICHOIS CLAUDE, ROUSSEAU ANDRE-MICHEL

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ;


Η έκδοση στα ελληνικά του έργου των P. Brunel, Cl. Pichois και A.-M. Rousseau αποσκοπεί στην κάλυψη ενός κενού που παρατηρείται στις συγκριτολογικές πανεπιστημιακές σπουδές στον ελληνόφωνο χώρο· αναφερόμαστε στην έλλειψη εισαγωγικών έργων για το αντικείμενο και τη μεθοδολογία στον τομέα της συγκριτικής γραμματολογίας, τα οποία θα κάλυπταν μεν απαιτήσεις σε προπτυχιακό επίπεδο φοίτησης, θα μπορούσαν όμως να αποτελέσουν και μια στέρεη βάση προσανατολισμού για το μελλοντικό ερευνητή. Πρόκειται για έργο υποδομής, που θα λειτουργεί ως εισαγωγή στον κλάδο της επιστήμης της λογοτεχνίας που ονομάζουμε συγκριτική φιλολογία ή γραμματολογία. Η Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, στο πρώτο άρθρο του καταστατικού της ίδρυσής της, απέδωσε στον όρο γραμματολογία το πραγματικό εύρος της επιστήμης μας ή, μάλλον, το πραγματικό εύρος των προβλημάτων που καλείται αυτή να αντιμετωπίσει· πρόκειται για τη «γενική και/ή συγκριτική μελέτη της ιστορίας της λογοτεχνίας, της θεωρίας της λογοτεχνίας και τη συγκριτική ερμηνεία και κριτική των λογοτεχνικών κειμένων». (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

Περιεχόμενα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΝΑΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΠΡΟΣ ΈΝΑΝ ΟΡΙΣΜΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ